Bakterija

Starokrščanska cerkvena stavba...

Bilateralno

Srečen, izbran...

Blok

Ugodnost (Bonitetna ocena države)...

Bakterija

Enoceličen rastlinski organizem brez klorofila, ki se množi s cepitvijo