Sabor

Del, odsek (- trga dela)...

Segmentacija

Predel, del...

Sindikat (dve kretnji)

družbena organizacija delavskega razreda, ki si prizadeva za uresničevanje socialističnih samoupr...

Skulptura

slamnata podjetja...

Sožitje

spolno nadlegovanje...

Stagnacija

za posamezno državo obvezen enotni predpis za mere, kakovost izdelkov (blago ni narejeno po standar...

Standard (življenski)

stanje podjetja, ko to dalj časa ne more izpolnjevati prevzetih ali sprejetih obveznosti (stečaj p...

Stigmatizacija

naročeno delo, ki se opravi za koga navadno za plačilo; dosežek, delo...

Stranka

oseba v odnosu do osebe, organizacije, organa, ki ji opravlja določene storitve(pred okenci so že ...

Strategija

na nepotrjenem dokazu temelječa misel, da je kdo lahko v določeni zvezi s slabim, nedovoljenim de...

Svetišče