Civilna iniciativa

Civis – državljan, oseben, zasebnopraven...

Civilna iniciativa

Pobuda ljudstva