Afera

Stvar,posel,zadeva,spor, prepir,sumljiva zadeva,zmešnjava...

Agencija

podjetje...

Agonija

Smrtni boj; umiranje; agonija traja že več mesecev...

Akreditacija

Akreditacija...

Aktualno

Pomembno (aktualna tema)...

Amandma

Dodatni ali spreminjevalni predlog k zakonu (predlagati, sprejeti amandma)...

Ambivalentno

Hkratna uveljavitev obeh protislovnih čustev (ambivalenten odnos)...

Analogno

Podoben; analogen pojav, razvoj...

Apel

Poziv, opomin...

Apostol

Vsak od 12 Kristusovih učencev, apostol Peter; pisma apostolov...

Arbitraža

Razsodišče za mirno reševanje sporov, arbitražno sodišče...

Argument

Kar utemeljuje, podpira kako trditev; razlog, dokaz...

Asistenca

Navzočnost, pomoč, postrežba pri delu...

Avtentično

Verodostojno, pristno, pravo, izvirno...

Afera

Stvar,posel,zadeva,spor, prepir,sumljiva zadeva,zmešnjava